a123

Andakt og gudstjeneste

Hver torsdag kl 12.30-13 er du velkommen til andakt i det gamle huset med sang og musikk, ledet av kapellan Chris Pender. 

En søndag i måneden, samt hver søndag i desember, fra kl 12-13 er det gudstjeneste i TV-stua på Ensjøtunet. Eget program med oversikt over andakter og gudstjenester finner du på oppslagstavler/inforskjerm og på vår Facebook-side.