a123

Brukerrådets medlemmer

Brukerrådet for 2016 til 2019 består av følgende representanter: 

Torgeir Vange, representant

Karoline Holm, representant

Asbjørn Skolbekken, representant

Marian Viksløkken, vararepresentant

Randi Bakkejord, vararepresentant

Astri Skarpengland, representant fra ledelsen på Ensjøtunet

Ingeborg Øie, representant fra bydelens eldreråd