a123

English conversation group


Dette er et tilbud til de som ønsker å holde sine språkkunnskaper vedlike.

Det samtales over en felles bok og gruppen er selvdreven.

Vi møtes onsdager fra kl 12.00 til kl 14.00.

Grupperom i 1.etg.