a123

Velkommen

Mentor+, eldre hjelper eldre

Mentor+ er Frelsesarmeens tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre. Dette gjør vi gjennom å rekruttere personer over 62 år, som ønsker å bruke noe av sin tid til å utvide sitt og andres nettverk og ha hyggelige møter i hverdagen.

Hvis du melder deg som mentor blir du gjennom prosjektets leder satt i kontakt med en som trenger selskap, noen å snakke med eller gå tur med. Det kan være hjelp til å aktivisere vedkommende gjennom museebesøk, kino eller bare et enkel kafèbesøk.

Dette kan bli en vinn- vinn situasjon for begge parter, og gode vennskap kan bli et resultat av disse møtene.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og en hyggelig samtale.

Kalender

Vis flere
viewNews is