a123

Velkommen til Frelsesarmeens seniorarbeid

Trivselstiltak for ”seniorer”.

Innfor godt tilrettelagte og trygge rammer ønsker vi å tilby "seniorer" fellesskap med andre i et godt sosialt og åndelig fellesskap.

Vår kontor har foskjellige tilbud. Dersom du f.eks. skulle ønske å ta ut på en reise sammen med andre innefor rammen av et godt sosialt og åndelig fellesskap.

Vi legger opp til at den enkelte skal føle seg sett og betydningsfull.

Omsorg – Fellesskap og Gudstjeneste er grunnleggende faktorer som vi arbeider ut fra

Kalender

Vis flere
viewNews is