a123

Seniorfestival på Storefjell hotell.

Seniorfestival på Storefjell hotell.

Lørdag 30.juli - torsdag 4.august arrangeres Seniorfestival på Storefjell hotell.

Dette arrangementet er en del av feiringen av at "Over 60" -gruppen i Norge fyller 40 år.
Brigader Fredrik Hansen var den som fikk i oppgave å organisere arbeidet i territoriet.
Deretter var det major Leif Brodtkorb som overtok arbeidet og var med på å videreføre det til hva det er i dag.
Dette vil bli markert under dagene på Storefjell. Årets talere er Gunnar Prestegård og Asbjørn Nordgård.
Oberstløytnant Solveig Bjørndal blir kapellan under dagene.