a123

Besøkstjeneste

Ønsker du besøk?

Vårt kontor har fire offiserer som gjør besøkstjeneste innenfor
"Over 60"-gruppene, døve og blinde.


Du kan kontakte vårt kontor 23 69 17 00 for mer informasjon eller bruke skjemaet under.

Ta kontakt - Innmelding besøks tjenesten
  1. Her kan du registrere deg om du ønsker besøk, å en av våre medarbeidere vil kontakte deg.