a123

Døve og blinde

Det arrangeres møter for blinde og svaksynte i Oslo.
Tid for møtene finner du i vår kalender.

 

Møter for døve holdes i Frelsesarmeens lokaler i Stavanger og i Frelsesarmeens lokale i Tønsberg
Tid for møtene finner du i vår kalender.