a123

Velkommen

Frelsesarmeens ettersøkelseskontorer verden over sporer opp savnede familiemedlemmer. I 2017 sporet det norske kontoret opp 60 personer. Siden staren i 1897 har over 58 000 mennesker blitt funnet.

Kontoret mottok i 2017 221 skriftlige henvendelser, og det er omkring 50 flere enn året før. 

viewNews is