a123

Hvordan du går frem

For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig, arbeider vi etter følgende prinsipper.

All kontakt med Ettersøkelsesarbeidet skjer via brev, telefon eller e-post.  Se kontaktinformasjon til høyre.

Personlig henvendelse etter avtale.

Du kan laste ned registreringsskjema her. Ut fra de opplysninger som kommer fram på skjemaet kan vi avgjøre om det er mulig å gjennomføre en ettersøkelse. Den ettersøktes fulle navn, nøyaktige fødselsdato og siste kjente adresse i det nåværende landet er viktig informasjon.

Ved alle henvendelser til oss etter at vi har tatt opp en sak må du benytte vårt referansenummer.

Gebyr

I tidens travelhet tapes ofte kontakten mellom familie og venner. Vi vil gjerne gjøre hva vi kan for å knytte kontakten igjen. Vi kan ikke gjøre dette uten penger, men vårt gebyr prøver vi å holde så lavt som mulig. For tiden koster det:

Norge........... kr 500,-

Utland........... kr 700,-

Arvesaker..... kr 2.500,-

Frelsesarmeens holdning er at ingen skal være utelukket fra å søke av økonomiske hensyn. Ettersøkelsesarbeidet er helt avhengig av å få sin del av de gavene som kommer inn til Frelsesarmeen fra givere.