a123

Kan vi hjelpe deg?

Hvert år er det hundrevis av mennesker som prøver å finne familiemedlemmer som de har mistet kontakt med, eller som har vært savnet av ulike årsaker. De som ønsker å finne en slektning, får ofte oppleve at Frelsesarmeen kan være til god hjelp.

Saker vi tar

Vi påtar oss å søke etter slekt i inn- og utland. Resultatet avhenger av at vi kan få så gode opplysninger som mulig.

Vi kan også lete etter biologiske foreldre til adoptivbarn. I Adopsjonsloven av 28.2.1986 heter det blant annet: "Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplyst fra departementet eller den fylkesmann som har gitt bevilgningen, hvem de opprinnelige foreldrene er." 

Vi kan også lete etter biologiske fedre, men det forutsetter at farskapet er kjent, at vedkommende far har erkjent farskapet eller at det foreligger en dom om farskapet. Utenfor Skandinavia kan en ikke søke etter fedre hvor foreldrene ikke har levd i et ekteskap.

Saker vi ikke tar

Selv om Frelsesarmeen gjerne vil hjelpe alle søkere, er det endel saker det ikke er mulig å ta opp.
For eksempel:

  • Søker under 18 år
  • Venner utenfor Skandinavia
  • Biologiske foreldre eller søsken kan IKKE søke etter bortadopterte
  • Arv (gjelder utlandet)
  • Slektgranskning