a123

FA-TV trenger flere frivillige

FA-TV trenger flere frivillige

FA-TV ønsker å komme i kontakt med personer som har interesse for alt rundt en nett-tv produksjon og som ønsker å være med å spre "Suppe, såpe og frelse" gjennom arbeidet til FA-TV!