a123

FA-TV er Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene sin nett-TV.

Vårt ønske er å kunne sende fra forskjelige arrangement i territoriet for å kunne være med å formidle Jesus til våre seere. I begynnelsen er hovedsendingene våre fra møtene på Frelsesarmeens årskongress, men det er et ønske å kunne komme i gang med faste sendinger.

Det er også viktig for oss å kunne forsøke å vise bredden og mangfoldet i vår organisasjon. FA-TV ble gitt navn våren 2013, og fra 1. januar 2014 er det tilknyttet en 10% prosjektstilling som skal søke fremme interessen for nett-tv i Frelsesarmeen samt legge til rette for faste sendinger.

Arbeidet trenger støtte, både økonomisk og ikke minst at arbeidet løftes frem i bønn!

Har du spørsmål eller kommentarer til FA-TV kan du sende de på epost fa-tv@frelsesarmeen.no