a123

FA-TV trenger flere frivillige

FA-TV trenger flere frivillige

FA-TV ønsker å komme i kontakt med personer som har interesse for alt rundt en nett-tv produksjon og som ønsker å være med å spre "Suppe, såpe og frelse" gjennom arbeidet til FA-TV!

 

Trykk her for å komme spørreskjemaet for å registrere din interesse som frivillig i FA-TV!

 

For øyeblikket driver vi ikke aktiv rekruttering, da vi arbeider med å få avklart videre driftsform. Men meld deg gjerne som frivillig likevel, slik at vi har en oversikt over hvem som kan være aktuelle å ha med på laget.