a123

Velkommen til Frelsesarmeens fengselsarbeid

"Så lenge mennesker går inn og ut av fengsel, som de gjør nå, vil jeg kjempe"
- William Booth

 

Frelsesarmeens fengselsarbeid bistår innsatte under varetekt, straffegjennomføring og i løslatelsesprosessen.

Frelsesarmeens fengselsarbeid er et arbeid Frelsesarmeen har drevet siden 1920 da de fikk justisdepartementets godkjennelse til å gå inn i fengslene og besøke den innsatte på cella. Frelsesarmeen har opparbeidet en unik kontakt og tillit til å møte straffedømte både i og utenfor anstalt.

Frelsesarmeen bruker ansatte og frivillige med ulik utdanning, yrkeserfaring og bakgrunn. Ledelsen for Frelsesarmeens fengselsarbeid har utdannelse fra Frelsesarmeens offisersskole, helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse, og bred erfaring med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Frelsesarmeens fengselsarbeid har samme overordnede mål som andre virksomheter i Frelsesarmeens Sosialtjeneste.

Møte mennesker med ulike behov ved å praktisere kristen nestekjærlighet, uten hensyn til etnisitet, kultur eller religion. Være en del av, og et alternativ til, det offentlige hjelpeapparat.

Virksomheten bygger på det kristne menneskesyn som innebærer omsorg for hele mennesket, synliggjort i fire dimensjoner, den fysiske, psykiske, sosiale og den åndelige. Alle mennesker er like verdifulle, fordi menneskets verdi er gitt utenfra, fra Gud, uavhengig av egenskaper, ferdigheter, kultur og etnisitet.

Frelsesarmeens fengselsarbeid tilbyr:

- Samtale, sjelesorg, råd og veiledning
- Gudstjenester og konserter
- Praktisk hjelp
- Støtte og oppfølging ved løslatelse
- Oppfølging av utenlandske innsatte, "Safe Way Home"
- Råd og veiledning til ofre for menneskehandel
- Presentasjon av Frelsesarmeens øvrige tilbud

 

Kalender

Vis flere
viewNews is