a123

- Frelsesarmeens innsats er uerstattelig!

- Frelsesarmeens innsats er uerstattelig!

Det sa leder for Bredtveit fengsel under stormøtet med politikere og ambassadører.

Artikkel av: Randi Bjelland

I forrige uke presenterte Frelsesarmeen resultatene av fengselsprosjektet Safe Way Home for politikere og offentlige instanser i Bredtveit kvinnefengsel.

- Frelsesarmeens innsats er uerstattelig!  

Fra venstre: Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen, Yury Zelentsov, fengselskapellan, Bjørg Randi Bråthen, leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid, Harland Føsker fra Justitskomiteen og Elin Herikstad., leder for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling Foto: Torill Helene Heidal Landaasen

Utstøtt

Safe Way Home ble startet i 2007 og er Frelsesarmeens rehabiliteringsprogram for utenlandske borgere i norske fengsler. Gjennom prosjektet tilbys hjelp både under fengselsoppholdet, på hjemreisen og etter hjemsendelse. Ved å benytte seg av sitt eget nettverk i 123 land, og gjennom nært samarbeid med ambassadene, kan Frelsesarmeen følge opp den som sendes hjem.

− I mange land er velferdstilbudet dårlig. Tidligere innsatte blir ofte utstøtt av familien. Det eneste miljøet mange kjenner, er det kriminelle sa Bjørg Randi Bråthen.

 

Hun poengterte at veien tilbake til norske fengsler ofte er kort. En god oppfølging i hjemlandet kan bety en vei ut av kriminalitet for godt.

En av Frelsesarmeens fengselskapellaner, løytnant Yury Zelentsov, som selv er russisktalende, hjelper fanger fra Øst-Europa.

− Vi prøver å få kontakt med den innsatte så tidlig som mulig for å bygge et tillitsforhold. Da vil den enkelte stole på Frelsesarmeen i hjemlandet også.

- Frelsesarmeens innsats er uerstattelig!  

Yury har hatt mange varme møter med utenlandske innsatte i norske fengsler. Foto: Frelsesarmeen / Kjell Håkon Larsen Mange lovord

Yury følger i dag opp 40 personer, men må si nei til mange på grunn av ressursmangel.

Safe Way Home får støtte fra Justisdepartementet, og på informasjonsmøtet var departementet representert ved Harald Føsker.

− Frelsesarmeen gjør noe viktig med en av de største ufordringene vi har, sa han.

Safe Way Home har vakt interesse hos flere politiske parti. Åse Mikalsen fra Frp og Kjell Ingolf Ropstad fra KrF mente begge prosjektet er viktig, både for den enkelte som hjelpes og for samfunnet.

− Vi politikere må gi tilskudd og legge til rette for at organisasjoner som Frelsesarmeen får fortsette å hjelpe, sa Mikalsen.

Leder ved Bredtveit Kvinnefengsel, Hilde Lundeby, var svært glad for hjelpen fra Frelsesarmeen.

− Safe Way Home er uvurderlig, den unike oppfølgingen både i Norge og i hjemlandet, kan ikke erstattes med noe annet. Det er vondt å slippe noen ut på gata, og vite at de har liten mulighet til å få et bedre liv. Det er godt å vite at noen får hjelp av Frelsesarmeen, og vi vil tilrettelegge for prosjektet på best mulig måte, sa Lundeby.

Vil du vite mer?

Bestill heftet Safe Way Home gratis. Der du også kan møte Urmas, som Yury hjalp tilbake til et liv i frihet. Send ditt navn, ev. firma og adresse til fengsel@frelsesarmeen.no

- Frelsesarmeens innsats er uerstattelig!  

Murene rundt Halden fengsel er dekorert av kunstneren Dolk. Foto: Frelsesarmeen / Kjell Håkon Larsen