a123

Kapellan- / besøkstjeneste

Kjernen i Frelsesarmeens fengselsarbeid er det arbeidet kapellanene/fengselsmedarbeiderne utøver på daglig basis, der vi besøker innsatte som soner i norske fengsler samt arrangerer gudstjenester i de ulike fengslene. På gudstjenestene har vi ofte også med oss frivillige som bidrar med sang, musikk og god prat over en kaffekopp.

Kapellanene/medarbeiderne søker å være en god samtalepartner for innsatte som ønsker det, og tilbyr sjelesorg, råd, veiledning og noe praktisk hjelp. Vi har et tett samarbeid med prestene i de ulike fengslene.

Pr. i dag er det ansatt sju fengselskapellaner som ukentlig besøker flere fengsler. Hovedsakelig er dette fengsler i Kriminalomsorgens regioner i sørvest, sør, øst og vest. Vi er også tidvis i kontakt med fengsler i andre regioner.

 

Region øst:

Kapellan- / besøkstjeneste

 
Poul Midjord er fengselskapellan, og betjener hovedsakelig Oslo og Halden fengsel, samt Elevator i Oslo.
Tlf.: 93002794. Mail: poul.midjord@frelsesarmeen.no
 

 

Kapellan- / besøkstjenesteMona Rasmussen er fengsel-/traffickingmedarbeider, og betjener hovedsakelig Bredtveit og Ravneberget fengsel.
Tlf.: 40038207. Mail.: mona.rasmussen@frelsesarmeen.no

 

 

Kapellan- / besøkstjeneste

Major Yury Zelentsov er fengselskapellan, og leder for Safe Way Home i Norge. Han betjener Kongsvinger og Ullersmo fengsel, samt politiets utlendingsinternat på Trandum.
Han følger i tillegg opp enkelte innsatte i en del andre fengsler i østlandsområdet. Tlf.: 47466921 Mail.: yury.zelentsov@frelsesarmeen.no

 

Kapellan- / besøkstjeneste

Kaptein Bjørn Løvdahl er fengselskapellan, og betjener hovedsakelig Ila fengsel og Oslo fengsel.
Tlf: 94368669. Mail: bjoern.loevdahl@frelsesarmeen.no

 

Kapellan- / besøkstjeneste

Major Marit Skartveit er fengselskapellan, og har ansvaret for retreat i fengsel. Hun betjener Halden fengsel og Bastøy fengsel.
Mail: marit.skartveit@frelsesarmeen.no 

 

 

 

 

Region sør:

 

Kapellan- / besøkstjeneste

Major Dan Storck er fengselskapellan, og betjener Skien fengsel. 
Tlf.: 41436712. Mail.: dan.storck@frelsesarmeen.no


Region sørvest:

Kapellan- / besøkstjeneste

Jørn Kenneth Andersen er fengselskapellan, og betjener hovedsakelig Stavanger og Åna fengsel. Han besøker også Haugesund og Sandeid fengsel.
Tlf.: 51564166/99088538. Mail: jorn.kenneth.andersen@frelsesarmeen.no

 

Region vest:


Kapellan- / besøkstjeneste

Major Bernt Olaf Ørsnes er fengselskapellan, og betjener Bergen fengsel.
Tlf.: 90957565. Mail.: bernt.olaf.oersnes@frelsesarmeen.no