a123

Retreat i Halden fengsel

Frelsesarmeen, i samarbeid med Halden fengsel og Den norske kirke, driver retreat for innsatte i Halden fengsel. Tilbudet er for langtidsdømte som er motivert for å gjøre en forandring i livet sitt. Hvert år får seks innsatte muligheten til å gå inn i tre ukers stillhet for å arbeide med seg selv, sitt eget liv, erfaringer og håp. Retreaten tematiserer de store spørsmålene i livet: Hvem er jeg og hva lengter jeg etter? Hva er godhet, det onde, synder og dyder? Hvilke drivkrefter finnes i et menneske? Hvordan tar jeg gode valg? Deltakerne får en mulighet til å ta et konkret oppgjør med fortiden og starte på nytt. Dagsprogrammet inneholder både gudstjenester, veiledningssamtaler, øvelser, felles måltider og meditasjon. Det første halve året etter retreaten samles gruppen igjen til en oppfølgingsdag hver måned, deretter inviteres det til en samtalegruppe under ledelse av presten i Halden. Også i Bastøy fengsel er det en liten gruppe retreatdeltakere som samles månedlig, og som reiser sammen på en kort helgeretreat i året. Målet for retreatarbeidet er å følge deltakerne i sin prosess på vei ut av fengselet til et godt liv i samfunnet.

Pilegrimsvandring sommeren 2017

Sommeren 2017 arrangeres det pilgrimsvandring fra Dovre til Trondheim for syv innsatte som har vært på retreat, to veiledere og to fengselsbetjenter. Vandringen skal foregå i ti dager midt på sommeren, og gruppen skal oppsøke historiske veimerker, kirker og forskjellige overnattingssteder underveis. Det blir tid til en vandring i eget liv, for pilegrimer gjelder det at veien er en del av målet, og bare Gud vet hva den vil gi til den enkelte. Turen avsluttes i Nidarosdomen den 5.juli.