a123

Barneoppdragelse

Barneoppdragelse

Det er stadig blitt vanskeligere å være foreldre og skulle oppdra barn i vårt samfunn. Samfunnet fylles mer og mer med ting som barn blir opptatt av, så som mobil, internett osv. Alle disse tingene kan skape konflikter i forhold til hjem, skolearbeid osv. Trenden synes å være at barn mer og mer skal ha sitt å si og bestemme over sitt eget liv i mye større grad enn før.

1. Inviter en fagperson som kan holde et innledende innlegg om barneoppdragelse. Det kan f.eks. være en pedagog som er ansatt i barnehage eller skole. Etter innlegget må det åpnes for diskusjon enten i plenum eller grupper. Temaer som kan tas opp til diskusjon er:

a. Hvilke utfordringer har vi som foreldre i dag? Gå dypere inn i temaer som

I  Grensesetting

II Barnets medbestemmelse

 

2. Se på konkrete problemer som f.eks.

a. Leggetid og søvn, matinntak, hva og hvor mye skal barnet få av saker og ting osv.

I  Praktiske problemer og løsninger

II Rutiner og fasthet

 

3. Hva er normalt og når skal vi søke hjelp for barnet?

a. Hva kan jeg gjøre når jeg har «prøvd alt» og det ikke nytter?Kurs for foreldre

I  Kurs for foreldre

II Kommunens hjelpetiltak

 

4. Barn med spesielle behov. Handikappede, psykisk utviklingshemmede, kronisk syke.

a. Hvilke rettigheter har man og hvilke problemer kan vi møte?

I  Hvem kan informere om rettigheter

II Hvordan kjempe for ditt barn

Dere kan selvsagt snakke om andre aktuelle temaer når det gjelder barneoppdragelse. Kanskje det er noen av mødrene som har spesielle ting som de ønsker å ta opp.

 

Til andaktsbruk

Bibelvers Matteus 18,2.

 

Utarbeidet av major Gunn Andersen