a123

Bokkveld

Bokkveld

Bøker åpner en hel verden

Bøker åpner en hel verden for oss. En bokkveld kan være en oppmuntring til å lese mer. Å lese for barna gir en fin nærhet mellom barnet og den voksne og er med å gi barna en lyst til å lese bøker senere i livet.

Det finnes et mangfold av barnebøker tilgjengelig på bibliotekene.

Presentasjon av barnebøker

Inviter en fra det lokale biblioteket som gjest og få presentert noen av barnebøkene.

Legg inn en lesestund der gjesten leser fra en av bibliotekbøkene slik han/hun ville gjort det for et barn.

Lag en god ramme rundt lesestunden:

• En god stol og godt lys for den som skal lese.

• Legg puter på gulvet til deltagerne

• Demp belysningen i lokalet.

 

Bokutstilling

Be deltagerne ta med gamle barnebøker fra egen barndom og lag en liten bokutstilling

 

Bibelordet:

Salme 119,105:

”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti”

Matteus 4, 4:

”Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»”