a123

Den gode samtalen

Samtale og fellesskap

Å samtale om viktige temaer gjør godt og er nyttig. For mange tilbringes mye tid foran en skjerm både på jobb og hjemme. Der kan det også foregå samtaler, men ingen samtaler gir så mye og er så viktige som de samtalene vi har ansikt til ansikt.

Velg tema og inviter en som innleder til samtalen.

Sett stolene slik at en samtale kan fungere godt. Der hvor det er mange kan det være greit å dele inn i flere grupper.

 

Mange viktige temaer

Her er noen forslag til tema, og her kan listen bli veldig lang:

• Livsglede

• I sorgens landskap

• Trygghet

• Generasjoner

• Tid – tidsklemme

• Bønn – her kan samtalen for eksempel knyttes til en av bibeltekstene på denne siden.

 

Bibeltekster: Bønnen – den gode samtalen med Gud, vår Far

Matt 7, 7-11

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.

Fil 4, 1-7

Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud.