a123

Et fargerikt fellesskap?

Norge er blitt et samfunn der mennesker fra alle verdens land bor sammen.

Norge er blitt et samfunn der mennesker fra alle verdens land, kulturer, raser og religioner bor sammen.Noen er arbeidsinnvandrere, noen flyktninger og andre asylsøkere. Uansett hvor vi bor eller hvem vi er treffer vi disse menneskene i vår hverdag; i butikken, hos legen, på gaten - de er våre naboer. Men hvor mange av oss har kjente og venner som kan regnes med i denne kategorien? Og har vi gjort noe for at disse kan kjenne seg velkomne og få tilhørighet i vårt korps, i vår gruppe?

 

1. Kontakt noen som kan holde et innlegg om «våre nye landsmenn» og gi tips om hva vi kan gjøre. Mange organisasjoner er også interessert i samarbeidsprosjekter. Her er noen mulige:

 • KIA = Kristent Interkulturelt Arbeid. De finnes over store deler av landet og har mye kompetanse og erfaring når det gjelder å integrere fremmedkulturelle i menigheter. http://www.kianorge.no/ tlf. 483 14 100
 • Røde Kors driver omsorgsaktiviteter. De jobber mot sosial ekskludering, herunder Integreringsarbeid. http://www.rodekors.no/ tlf. 05003
 • I de større byene finnes det som regel et felles råd for innvandrerorganisasjoner som kan kontaktes. Kommunene har plikt til å gi undervisning i norsk for voksne innvandrere og kan informere.
 • Frelsesarmeens Sosialavdeling har erfaring i å arbeide mot innvandrere, blant annet Seksjon for velferd og utvikling. Her kan du få informasjon og tips. www.frelsesarmeen.no tlf. 22 99 85 00
 • I løpet av høsten 2012 vil det komme en idebank for flerkulturelt kvinnearbeid på Frelsesarmeens nettsider.
 • Hvis det finnes et asylsøkermottak i nærheten kan dere kontakte ledelsen der og spørre om de er interessert i et samarbeidsprosjekt. Dette er blitt gjort av Frelsesarmeen før, med gode resultater for begge parter.
 • Ikke vær redd for språkbarrieren, man kommer langt med godvilje og menneskelig omtanke for dem som kommer. Får man til et samarbeid kan kanskje samarbeidspartner eller andre stille med hjelpere som kan tolke.

2. Ta imot innvandrerne som ressurser for vårt korps og vår gruppe, involvér dem, be dem om hjelp. Ikke se på dem bare som noen som vi skal hjelpe.

 • Trenger dere hjelp til å ta vare på de nye, så ta inn frivillige som ønsker å gjøre en innsats for Frelsesarmeen, men som ikke nødvendigvis er medlemmer. Disse vil også bli en del av gruppen bare ved at de er der og gjør en innsats.

3. Søk om økonomisk støtte til et eventuelt prosjekt eller et arrangement. Det finnes forskjellige slags prosjektmidler og frie midler som det kan søkes om. For eksempel i

 • Både din kommune og ditt fylke. Tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner for å drive flerkulturelle aktiviteter og prosjekter. Se deres nettsider eller ring og spør.
 • Diverse fonds og legater www.legatsiden.no Legathåndboken gis ut hvert år med oppdaterte opplysninger om fonds og legater man kan søke på. www.legathandboken.no
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://www.imdi.no/ Tlf. 24 16 88 00
 • Vil dere gjøre noe for unge innvandrere, Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. http://www.lnu.no/ tlf. 23 31 06 00
 • Frelsesarmeens Diakonifond, Frelsesarmeens legater. Tlf. 22 99 85 00.
 • Spør lokale kjøpmenn om støtte i form av mat, leker, klær eller annet som dere trenger. Spør Frelsesarmeens hovedkvarter om Kiwiavtalen, en avtale for hele Norge som gir Frelsesarmeens enheter rett til å hente mat som Kiwi ikke kan selge pga. dato og annet.

 

4. Snakk med og spør foredragsholder om hva det er behov for, hvordan man best kan lage et arrangement og hvordan invitere innvandrere.

 

5. Lag til et møte der dere prøver ut et av forslagene som dere har lært om og blitt enige om å forsøke. Gjør det enkelt og tenk løsningsorientert. Dette vil nok kreve litt mer forberedelser enn til et vanlig møte, men kan gi flotte resultater i form av nye mennesker som kommer.

 

Bibeltekst til andakt:

3. Mos, 19, 33. og 5. Mos. 10, 18-19: Hvordan Gud vil vi skal behandle innflyttere.

 

 Utarbeidet av major Gunn Ingeborg Andersen