a123

Fadderbarn misjonsprosjekt i vår gruppe

Misjonsprosjekt i vår gruppe?

Over store deler av verden finnes det mennesker som trenger støtte og hjelp. Frelsesarmeen har mange hjelpeprosjekter i de landene som vi arbeider i. Noen av dem støttes ved en fadderordning, for eksempel:

• Barnehjem og hjem for småbarn som er rammet av hiv/aids.

• Dagsentra som barna kommer til før og/eller etter skoletid.

• Førskoler, grunnskoler, videregående skoler.

• Skoler for blinde og svaksynte. Skoler for fysisk handikappede barn og unge. Integrert senter for både funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge.

• Internat for skoleelever.

Hvis alle i vår gruppe gir litt hver gang er dette kanskje noe vi kan engasjere oss i. Vi kan være med å gi mennesker en ny og bedre fremtid. Sammen kan vi klare det.

1. Det finnes mye informasjon på Frelsesarmeens nettsider under Frelsesarmeens arbeid og Fadderordning. Dersom det er mulig så invitér en person som vet noe om dette, for eksempel fra nabokorpset, eller noen som selv har et fadderbarn i FA. Hvis ikke, så gi noen ansvar for å finne ut mest mulig. Man kan få god hjelp ved å ringe Hovedkvarteret, seksjon for Misjon og Bistand. Tlf. 22998500

2. De finnes både brosjyrer og informasjonsbrev (som sendes ut til fadderne) som kan fås tilsendt ved henvendelse til Frelsesarmeens seksjon for Misjon og Bistand.

3. Frelsesarmeen praktiserer såkalt gruppefadderskap, det vil si at man ikke får tildelt et spesielt barn som man støtter, men man støtter et prosjekt.

4. På nettsiden finner du oppdaterte historier om prosjektene og hva det betyr for barna og de unge. Der finner du også oversikt over hvor FA i vårt territorium har fadderprosjekter.

5. Du finner Frelsesarmeens fadderordnings nettsider her: Fjernadopsjon

 

Bibelvers til andakt

Sal 82, 3-4