a123

Frelsesarmeens slagord 1: Suppe

Suppe, såpe frelse

Frelsesarmeen har fra første gang det ble skrevet i Frelsesarmeens internasjonale årbok i 1928, blitt kjent over hele verden for slagordet: Suppe, såpe og frelse. Det var den berømte marsjkomponisten John Philip Sousa som etter et møte med grunnleggeren William Booth sa: «Generalen forklarte meg hvordan Frelsesarmeen håndterer de menneskene som er utslåtte i våre samfunn, og dette kan uttrykkes i de 3 (på engelsk) S’er; først suppe, dernest såpe og til slutt frelse».

Frelsesarmeens grunnleggere ønsket å formidle at Guds kjærlighet var grenseløs og livsforvandlende. Og at alle mennesker hadde lik rett til forandring, utvikling og vekst. Ingenting av dette var en selvfølge i et strengt klassedelt samfunn i viktoriatidens England. Men det de raskt fant ut, var at sultne og fornedrede mennesker ikke var i stand til å ta imot budskapet de kom med. Sulten – eller andre grunnleggende behov sto i veien. Denne erkjennelsen har vært viktig for hvordan Frelsesarmeen har arbeidet i alle år siden da.

Suppe

Suppe – symboliserer de grunnleggende, fysiske behovene. Eksempler kan være mat, klær, varme eller tak over hodet.

1. Invitér en frelsessoldat eller offiser som kan ha et foredrag om Frelsesarmeen og suppe. Fokus på:

  • Suppe som teori for FAs arbeid.
  • Suppe i fysisk, psykisk, sosialt og åndelig lys.

 

2. Suppe i praktisk arbeid i FA.

  • Historisk og nåtidig
  • Eksempler fra andre land
  • Historier fra Norge
  • Her og nå i vårt korps

 

3. Lag en gryte suppe sammen og spis den.

Det finnes gode oppskrifter i Frelsesarmeens bøker: «Suppe, såpe og frelse fra fire verdenshjørner» og«Suppe på en spiker». I den første boka er det også gode historier som kan leses høyt.

Kjøpes på FA-handel. Tlf. 22 99 85 00.

 

Det finnes mye stoff på Frelsesarmeens nettside: www.frelsesarmeen.no.

På hovedkvarteret er det også et historisk arkiv og et museum. Kan kontaktes på ovennevnte telefonnr. Det finnes historiebøker om Frelsesarmeen på bibliotek rundt om i landet. I 2011 ble det også opprettet et historisk selskap som kan kontaktes på epost: selskapet@frelsesarmeen.no

 

Bibelvers til andakt:

Matt. 10, 42 Et beger kaldt vann.

 

Ideen er utarbeidet av major Gunn Ingeborg Andersen