a123

Frelsesarmeens slagord 2: Såpe

Suppe, såpe, frelse

Frelsesarmeen har fra første gang det ble skrevet i Frelsesarmeens internasjonale årbok i 1928, blitt kjent over hele verden for slagordet: Suppe, såpe og frelse. Det var den berømte marsjkomponisten John Philip Sousa som etter et møte med grunnleggeren William Booth sa: «Generalen forklarte meg hvordan Frelsesarmeen håndterer de menneskene som er utslåtte i våre samfunn, og dette kan uttrykkes i de 3 (på engelsk) S’er; først suppe, dernest såpe og til slutt frelse».

Ideologien som Frelsesarmeen bygger på kalles gjerne ”salvasjonisme” og oppsummeres i nøkkelbegrepene ”Suppe, såpe og frelse”. Den amerikanske psykologiprofessoren Abraham Maslow beskrev på 1950-tallet tankegangen om at mennesket har behov på ulike nivåer, fra de mest grunnleggende til behov for selvrealisering. ”Maslows behovspyramide” har dermed sterke likhetstrekk med Frelsesarmeens tankegang, men William og Catherine Booth utviklet tankesettet allerede på 1860-tallet: Mennesket er mer enn sjel, og det må få praktiske konsekvenser for arbeidet.

 

Såpe

Såpe – handler om verdighet, inkludering og selvrespekt. For å møte disse behovene kan man tilby jobb, nettverk, vennskap eller en søndagsmiddag.

 

1. Invitér en frelsessoldat eller offiser som kan ha et foredrag om Frelsesarmeen og såpe.

Fokus på:

 • Såpe som teori for FAs arbeid
 • Såpe i fysisk, psykisk, sosialt og åndelig lys

 

2. Såpe i praktisk arbeid i FA.

 • Historisk og nåtidig
 • Eksempler fra andre land
 • Historier fra Norge

 

3. Her og nå i vårt korps.

 

4. Lag et «tanketorg» samlet eller i små grupper der dere diskuterer hva «såpe» kan bety for dere. Hva kan hver enkelt bidra med? Kan vi som gruppe gjøre noe? Kan vi bidra med noe i vårt korps? Dette betyr ikke at dere skal sette i gang en ny gruppe eller forplikte dere over lang tid, men det er sikkert noe dere kan bidra med av og til. Noen ideer å tenke på og snakke om:

 • Invitere noen som trenger et sosialt nettverk til vår gruppe.
 • Be din innvandrernabo på kaffe.
 • Lage en spesiell vennskapskveld i gruppen vår
 • Kontakte organisasjoner eller offentlige etater som arbeider blant mennesker med spesielle behov, f.eks. utviklingshemmede, fysisk handikappede, innvandrere osv. og spørre om de er interessert i samarbeid. Det kan bestå i noe så enkelt som å åpne vår gruppe for disse menneskene og ønske dem spesielt velkommen.

Ressurser

 • Det finnes mye stoff på Frelsesarmeens nettside: www.frelsesarmeen.no.
 • På hovedkvarteret er det også et historisk arkiv og et museum. Kan kontaktes på ovennevnte telefonnr. 22 99 85 00.
 • Bestill et eksemplar av Frelsesarmeens verdibok til alle medlemmene i gruppen. Den er utmerket å gjennomgå og snakke om.
 • Det finnes historiebøker om Frelsesarmeen på bibliotek rundt om i landet.
 • I 2011 ble det også opprettet et historisk selskap som kan kontaktes på epost: selskapet@frelsesarmeen.no

 

Bibelvers til andakt:

Mark. 12, 41 – 44 Den fattige enken

 

Ideen er utarbeidet av major Gun Ingeborg Andersen