a123

Integrering av handikappede

Plass for alle

Det er et sterkt fokus på at de som er handikappet på et eller annet vis i vårt samfunn i dag, ikke skal utestenges fra aktiviteter, men integreres og gis muligheter på like fot med alle andre. Vi bør som korps, grupper og enkeltmennesker ha mere fokus på dette. Hvis vi tilrettelegger for dem som har et handikap så vil det bli enklere for alle.

1. Invitér en som selv er handikappet til å informere på et møte. Ta kontakt med Norges Handikapforbund på ditt sted, www.nhf.no Tlf 24102400.

 

2. Møtet kan ha forskjellig fokus. Aktuelle temaer kan være:

  • Handikap og hindringer i mellommenneskelige forhold. Hvor ligger problemene?
  • Vanskeligheter med å delta i møter, gudstjenester og samlinger i menigheter og korps på grunn av handikap – hva kan gjøres?
  • Hva betyr hjelp til selvhjelp?
  • Informasjon om BPA = Borgerstyrt personlig assistanse.

 

3.  Legg opp til samtale og gi anledning til å stille spørsmål. Husk på å legge til rette slik at den som skal ha foredraget ikke blir forhindret av trapper el.likn.

 

4.  Bestill brosjyrer til utdeling, som omhandler emnet dere skal snakke om. Norges Handikapforbund har mange gratis brosjyrer. Kan bestilles via nettsiden deres eller pr. telefon.

 

5.  Handikapnytt er NHFs blad. På bladets nettside finnes tidligere nr. og mange artikler som kan lastes ned og skrives ut for å brukes i møtet.

 

6. Dere finner mer om Borgerstyrt personlig assistanse på nettsidene til Uloba www.uloba.no . Man kan også ringe dem for mer informasjon, brosjyrer osv. Tlf 32205910.

 

Bibelvers til andakt:

1. Kor. 1, 26 – 31.