a123

Psykiske lidelser i dagens samfunn

I Tidsskrift for Norsk psykologforening, nr. 4 fra 2010 kan vi lese: I løpet av et år vil en av tre i den voksne befolkningen tilfredsstille diagnostiske kriterier for minst én psykisk lidelse. Cirka halvparten vil rammes i løpet av livet. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte lidelser er de vanligste.

 

1 Invitér en brukerorganisasjon som arbeider med psykisk helse, eller noen fra det offentlige helsevesenet. Her kommer noen forslag:

  • Mental Helse. Landsdekkende interesseorganisasjon for god psykisk helse, driver bl.a. en hjelpetelefon. http://www.mentalhelse.no/ Tlf. 35 58 77 00
  • Rådet for Psykisk helse er en paraplyorganisasjon for 27 andre diverse organisasjoner som arbeider med psykisk helse. Driver diverse prosjekter og holder kurs. Deler ut midler fra overskuddet på Extra-spillet. Gir ut bladet Psykisk helse. http://www.psykiskhelse.no Tlf. 23 10 38 80
  • Hvite ørn. Brukerorganisasjon som finnes i flere fylker. http://hviteorn.no tlf. 69192919 og 90688460
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. Driver blant annet en veiledningstelefon. Har 40 lokallag over hele landet. http://www.lpp.no Tlf. 23 29 19 68
  • Alle kommuner skal også ha psykiatritjeneste, ofte kalt Distriktspsykiatrisk senter – DPS. Disse kan du kontakte via Helseforetakene i din region.

 

2. Gi god tid til foredraget, og ikke minst til spørsmål og samtale etterpå.

 

3. Skriftlig materiale til å ta med seg hjem er også lurt å ha. Bruk adressene ovenfor.

 

4. Det kan være vanskelig å få tak i en person som tilhører en av organisasjonene ovenfor, eller det offentlige. Undersøk om det ikke finnes noen vi kjenner som har egen erfaring på området og som er villig til å dele den med gruppa. Dette kan skape den gode samtalen, og man lærer av hverandre.

 

Mange rammes og mange får hjelp

Dette kan virke som et tungt og trist tema, men faktum er at veldig mange, faktisk de fleste får god hjelp, mange blir friske, og de som ikke blir det kan få hjelp til å håndtere sine problemer. Dette er en anledning til å åpne seg for hverandre og snakke om ting som man kanskje vanligvis ikke sier så mye om. Dere har muligheten til å få informasjon om hvordan og hvor du kan få hjelp for deg selv eller noen du er glad i. Det er også interessant fordi så mange av oss rammes av psykiske problemer en eller annen gang i livet, og hvis ikke vi selv får det, så er det helt sikkert noen i familien eller vennekretsen. Hva gjør vi og hva kan vi gjøre?

 

Bibelvers til andakten:

Gal. 6, 2. Om å bære hverandres byrder.