a123

Skjønnhet og fokus på det ytre

Påstand:

I vår tid er det viktigste å være vakker, for ikke å si perfekt i det ytre. Vi kan nevne i fleng; slankekurer- og operasjoner, plastisk kirurgi, make-up, klesmoter, statusutdannelse- og jobb, eget hus, hytte, båt og bil, bare for å nevne noe. Alt det som kan sees av andre mennesker er kjempeviktig, og det de fleste strever mot og lever for. Lite snakkes det om de indre verdier, om indre skjønnhet og idealer, for eksempel; trofasthet, gavmildhet, nestekjærlighet, måtehold og godhet. Hva slags idealer og fokus ønsker vi å ha og formidle til barn og unge, til våre medmennesker?

 

1. Bestill Frelsesarmeens Verdibok på FA-Handel tlf. 22 99 85 00, eller se den på www.frelsesarmeen.no/perleportalen . Bruk boka som innledning til en samtale/diskusjonskveld. Noen temaer som kan være aktuelle:

  • Den etiske og moralske siden, samt problemer som oppstår ved å fokusere på ytre ting. F.eks. barn som slanker seg, unge som mister selvtilliten, voksne som skjuler at de ikke har råd til «alt».
  • Likeverd for alle uavhengig av rase, tro, fysisk og psykisk helse. F.eks. Har fosteret noen rettigheter i vårt samfunn?
  • Like rettigheter, å behandle alle med samme respekt og verdighet. Hva gjør vi med underliggende følelser i møte med de som er «annerledes»?

 

2. Invitér noen i korpset eller fra en annen organisasjon som driver sosialt/diakonalt arbeid til å komme for å holde et foredrag om dette emnet.

Forslag:

  • Diakon i Den norske kirke. Se din lokale Lutherske kirke.
  • Nonne eller munk fra et Katolsk kloster. Det finnes klostre over hele landet. http://www.katolsk.no/ Tlf. 23 21 95 16
  • Kirkens sosialtjeneste. Har institusjoner over hele landet. http://www.kirkenssosialtjeneste.no Tlf. 23 32 75 50
  • Mange menigheter har diakonalt arbeid, f.eks. Metodistkirken, Pinsevennene osv.
  • En person som er filosof eller kjenner til filosofien vil også kunne bidra. Kontakt en lokal høyskole eller universitet.

 

Bibelvers til andakten:

Ordspr. 4,23 Handler om hvordan det viktigste er vårt hjerte.