a123

Adventhelg – med tid til forventning

Adventhelg  – med tid til forventning

Frelsesarmeens kvinner inviterer til adventhelg på Hadeland 22.–24. november.

Årets adventhelg arrangeres på Hotell Hadeland 22.–24. november, og vi fokuserer på forventning i adventstiden. Av programmet nevner vi bibeltimer, julekonsert, julefortellinger og Jul på Hadeland.

Bibeltimene vil denne gangen bli holdt av kommandør Marianne Adams.

Julekonsert i Nikolaikirken (en av søsterkirkene) ved Anniina Reinholdtsen.

Julefortellinger ved løytnant Mona Andreassen.

Helgens ledere er oberstlt. Brit S. Knedal og Anne Trobe.

Program
Programmet starter fredag 22. november med middag kl.18.00, med registrering fra kl. 17.00. Vi avslutter med lunsj søndag 24. november kl. 13.00.

Pris for helgen
Enkeltrom kr. 2.650,-
Dobbeltrom kr. 2.350,-

Transport
Det vil bli satt opp buss fra Oslo bussterminal via Gardermoen til Hotell Hadeland.
Pris t/r kr. 250,-
Bussen går fra Oslo Bussterminal fredag 22. november Kl. 16.00 og kjører innom Gardermoen ca. kl. 16.30, på vei til Hotell Hadeland.
Retur fra Hotell Hadeland 24. november kl. 14.00 til Oslo bussterminal via Gardermoen.

Reiseutgifter ellers er for egen regning. Egen reiseforsikring anbefales.

Påmelding til adventhelg på Hadeland 22.–24. november 2019 gjøres ved å sende e-post til brit.knedal@frelsesarmeen.no eller til anne.trobe@frelsesarmeen.no

Du må oppgi følgende

  • Navn, adresse og telefonnummer.
  • Enkeltrom eller dobbeltrom 
  • Buss fra Oslo Bussterminal  
  • Buss fra Gardermoen 
  • Hvem du vil bo sammen med og eventuelt andre ønsker/behov når det gjelder rom, mat eller annet.

Send påmeldingen så snart som mulig, senest onsdag 31. oktober

Påmeldingen kan også sendes pr post til Frelsesarmeens kvinner/Hjem og Familie, Frelsesarmeens hovedkvarter, Postboks 6866, St Olavs plass 0130 Oslo


Velkommen til dager i forventning og godt fellesskap!

Last ned filInvitasjon adventhelg 2019(7 8 3kb)