a123

Har du husket å melde deg på årets kvinnefrokost?

Har du husket å melde deg på årets kvinnefrokost?

Kvinnefrokosten under årets Kongress arrangeres lørdag 29. juni kl 9–11, på Scandic St. Olavs plass.