a123

Bønneopplegget "Jeg ber for"

Bønneopplegget "Jeg ber for"

Ikke alle har noen som ber for dem

Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor har Frelsesarmeens kvinner utarbeidet et forbønnsopplegg.

Opplegget har fokus på bønn for barn og unge i Frelsesarmeen og i nærmiljøet, og har flere deler som kan brukes sammen eller uavhengig av hverandre.

 

”Jeg ber for…” Lønnkammerbønnen.

Dette er et eget bønnehefte og et bønnekort for den enkeltes lønnkammerbønn.

Bønneheftet og bønnekortene er gratis og kan bestilles fra Seksjon hjem og familie.

Jeg ber for

Her ligger også den islandske oversettelsen: 

Ég bið fyrir

”Vi ber for…” Til bruk i fellesskapet

Dette opplegget innholder:

Et forbønnsopplegg til bruk som en del av gudstjenester eller andre møter

En bønnevandring til bruk inne i lokalet eller et annet rom

En bønnevandring til bruk utendørs

Vi ber for