a123

Gudstjenesteopplegg

Mitt faste fjell

En bønn bygget på ordene fra Salme 62

 

Kilde med levende vann

Bønn

 

Livets kilde

Dramatisering

 

Salme 36

Tekstlesing og bønn

 

Mine tider er i din hånd 

Skrevet ut fra vers i salme 31 og 139

 

Hvile i Jesu nærhet

En bønn inspirert av Jesu ord i Matteus 11,28 - 29

 

Et møte med Jesus forandrer alt  

En dramatisering basert på teksten fra Johannes 4, 1-30

 

Bare i håp til Gud

Bønn

 

Nytt håp blir tent

Dramatisering basert på teksten fra Luk 8, 43-48