a123

Hjemforbundet

Verdensomspennende og livsnært

Hjemforbundet har mer enn 500.000 medlemmer på verdensbasis.

Siden 1907 har Hjemforbundet hatt sin naturlige plass i Frelsesarmeens internasjonale arbeidsprogram. I Norge, Island og Færøyene er det Hjemforbundsgrupper ved 58 korps og ca 2800 kvinner er registrert som medlemmer.

Under mottoet ”Kristus inn i alle hjem” holdes det regelmessig møter. Lokale forhold gjør at samlingene varierer i form, men målet er alltid det samme; at den kristne tro og det kristne verdigrunnlag skal prege dagens familier og overføres til kommende generasjoner. Hjemforbundets logo er derfor fremdeles huset på en åpen bibel. 

Undervisning, fellesskap, gudstjeneste og tjeneste

Arbeidet bygger på de fire søylene: undervisning, fellesskap, gudstjeneste og tjeneste.  Gjennom samlingene og programmet legger vi vekt på dette. Det gis undervisning og informasjon om aktuelle og viktige temaer i dagens samfunn. Det inviteres til fellesskap der det legges til rette for de gode samtalene rundt bordet.  Gjennom livsnære andakter, gode sangskatter og tid til bønn deler vi gudstjeneste sammen. Det oppfordres til tjeneste i nærmiljøet og solidaritet som styrker det verdensomspennende fellesskapet.

Hjemforbundsmøter er åpne samlinger for alle kvinner.

 

Den Ytre sirkel Hjemforbund

Den ytre sirkels Hjemforbund har ca 300 medlemmer. Dette er et tilbud for kvinner som bor langt unna de lokale Frelsesarmekorps, eller som er eldre eller syke og av den grunn ikke har anledning til å komme ut. Disse medlemmene mottar et brev annen hver måned. Brevet innholder både informasjon om arbeidet og andakt. Ønsker du å motta disse brevene, så ta kontakt: kvinner@frelsesarmeen.no

 

 

Hjemforbundets programhefte

Hvert år utarbeides det et programhefte til bruk i hjemforbundet og i andre grupper. Heftet innholder andakt og ideer til møtene hver uke i et helt arbeidsår.

Programheftet kan bestilles fra seksjon Hjem og familie, og koster kr 120,-. '