a123

Kvinneforum

 

Møtested for kvinner i et uformelt miljø

Kvinneforum er et møtested for kvinner i regi av Frelsesarmeen. Hensikten er å møte behovet for fellesskap, og samlingene er tilrettelagt for kvinner som er fremmede for Frelsesarmeen og den kristne tro.  

Kvinneforum er et sted en kan:

  • møtes i et uformelt miljø
  • utvikle egne evner
  • skape relasjoner
  • delta i samtaler om aktuelle livssituasjoner

Sentrale temaer tas opp i en helhetlig sammenheng:

Åndelig - Fysisk - Psykisk.

Ta gjerne kontakt med Frelsesarmeen i ditt nærmiljø for å høre hvilke tilbud som finnes.