a123

Frelsesarmeens Kvinner med nytt styre

I forbindelse med Kvinnetinget (tidligere kvinnekonferansen) 31. oktober - 1. november, ble det valgt nytt styre for Frelsesarmeens Kvinner.

Det nye styret er:

Kommandør Vibeke Krommenhoek, HK, Leder

Oberst Birgit Taarnesvik Fosen, HK

Major Bjørg Randi G. Bråthen, HK

Major Ida Karin Eide, DHK Island og Færøyene divisjon

Kaptein Astrid Holm Andersen, Østre divisjon

Kaptein Anne-Lene Rondestveit Mobada, Sentraldivisjonen

Johanna Sofia Pedersen, Island og Færøyene divisjon

Kirsten Greiner Ovesen, Nord-Norge divisjon

Astrid Brevik, Nordre divisjon

Bente Vaage, Sosialtjenesten

Varamedlemmer

Kaptein Jacobina Heinesen, Vestre divisjon, 1. vara

Jorunn Bakken, Sosialtenestenen, 2. vara