a123

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2013

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2013

Fredag 1. mars samles kvinner over hele verden til bønn.

Bønn rundt hele verden

Bønnedagen, som startet i USA i 1887 med en felles bønnesamling der forskjellige kirkesamfunnene deltok, har utviklet seg og er i dag verdensomspennende. Mer enn 170 land og regioner har egne komiteer for bønnedagen. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920 -årene.

 

Jeg var fremmed og dere tok imot meg

Fredag 1. mars samles kvinner over hele verden til bønn i forbindelse med Kvinnenes internasjonale bønnedag. Dagen vil bli markert de fleste steder i Norge med felles bønnesamlinger, og alle oppfordres til å delta.

Det er kvinnene i Frankrike som har laget bønnedagsprogrammet for 2013 med overskriften: ”Jeg var fremmed, og dere tok i mot meg.»

 

Ester-prosjektet 

Offeret som blir gitt i år går til å videreføre Bibelselskapets «Ester-prosjekt» i Kamerun.

Bibelselskapet i Kamerun har ansvar for et prosjekt som gir støtte og hjelp til tenåringsmødre og unge prostituerte. Prosjektet har navn etter Bibelens ”Ester”, kvinnen som etter å ha blitt tvangsgiftet inn i Kongens harem, fikk mot til å ta styring over sitt eget liv slik at hun kunne bli brukt som redningskvinne for å berge mange tusen fra å bli utryddet. På samme vis vil ”Ester prosjektet” i Kamerun gi unge jenter mulighet til et nytt og meningsfullt liv.

En undersøkelse har avdekket at 40 % av jenter mellom 9 og 18 år er offer for seksuell utnyttelse. Hele 30 % av ugifte jenter mellom 12 og 25 år er alenemødre som ofte må ta seg av tre til fem barn før de er 30 år. I de fleste tilfeller har de ikke lenger noen mulighet til å få en ektemann og barna deres vil ofte selv havne i en tilsvarende livssituasjon.

For å gjøre noe med dette arbeider Bibelselskapet sammen med kirkene for å gi hjelp og støtte til tenåringsmødre og de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Målsettingen er å nå 250 jenter hvert år som blir inkludert i et nettverk der de kan dele erfaring og smerte, samtidig som de får fellesskap om Guds ord, bønn og åndelig veiledning. Neste steg er å gi dem opplæring så de kan brødfø seg og barna.

Erfaringen viser at en del av jentene selv vil bli engasjert i å hjelpe sine medsøstre i en tilsvarende situasjon og et stort flertall av dem blir økonomisk selvstendige i løpet av et halvt år. De forlater gata, føler seg verdsatt, verdifulle og nyttige i samfunnet.

Programmet for bønnedagen finnes på www.bibel.no eller www.norgeskristnerad.no

Man kan også få programmet ved å ta kontakt med Bibelselskapet på tlf 22932732.

Bønnesamlingene vil bli annonsert i lokalavisene.