a123

Handlingsplan 2016 - 2017

Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2016 og 2017.

Handlingsplanen for Frelsesarmeens kvinner gjenspeiler noe av mangfoldet vi har i vår organisasjon og i våre forskjellige samlinger for og med kvinner. Den er et godt arbeidsredskap og gir en god oversikt over mye av det som skal skje i 2016 og 2017. Handlingsplanen kan brukes til tips og inspirasjon i grupper, på divisjonsplan og territorialt plan.

 

Undervisning, Fellesskap, Gudstjeneste og Tjeneste

Selve handlingsplanen er bygget rundt de fire søylene som Frelsesarmeens kvinnearbeid preges av: Undervisning, Fellesskap, Gudstjeneste og Tjeneste. Her kan du se hva slags materiell som er tilgjengelig og som kan bestilles, her finnes ideer til forskjellig typer samlinger, alt fra de ordinære kvinnegruppene, temasamlinger, økumeniske samlinger til flerkulturelle samlinger.

Vi håper at handlingsplanen kan inspirere dere og være til hjelp i planleggingsarbeidet i det nye året.

Last ned filFA kvinner, Handlingsplan 2016 - 2017.pdf(2 9 4 6kb)