a123

Kom og se! Bibeltimer

Kom og se

Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se....et familiemedlem som er på besøk, en ny baby, et nytt hjem eller noe annet som vi har fått. Det er glede i å dele godt nytt.

I 2012 er temaet for Frelsesarmeens kvinner over hele verden; Kom og se.. Denne serien med 11 Bibelstudieavsnitt inviterer oss til å komme og se…. Guds skaperverk, alt det han har gitt oss, hans gave til oss i Jesus og hva Jesus har gjort for oss. Mens vi studerer sammen blir vi personlig invitert til å se, men også overveie hvordan vi, som kristne kvinner, kan invitere andre til å komme og se.

Vi må ikke beholde de gode nyhetene for oss selv. Bibelstudiet følger en sti gjennom Det gamle og Nye testamentet som inviterer oss til å se fortellingen om hvordan menn og kvinner lærte mer om Gud og hans omsorg for mennesker. 

Bibletimene er oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen.

 

Kom og se!