a123

Håp om en rettferdig og bærekraftig verden

Vi lever i en kontrastfylt verden. Vi hører daglig om mennesker som lider nød grunnet sult, mangel på vann og et forsvarlig helsetilbud. Flere har ikke tilgang på skole og utdannelse og flere samfunn står overfor store naturkatastrofer. Verdens realiteter er utfordrende å ta inn over seg – og det er lett å bli fortvilet og motløs, men ingen av oss står alene, og alle har vi mulighet til å bidra til en mer rettferdig verden. Frelsesarmeen er en

Håp om en rettferdig og bærekraftig verden

trosbasert bevegelse som jobber i 130 land (tall fra 2018). I mange av disse landene bistår Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene mennesker som lever under helt andre livsbetingelser enn oss. Grunnet tilstedeværelsen til Frelsesarmeen gjennom korps (menigheter) i lokalsamfunnet når de effektivt ut til de mest sårbare og marginaliserte grupper.

Våre prosjekter finner du i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa. Her bistår vi på felt innen samfunnsutvikling, helse, utdanning, arbeid og entreprenørskap og miljø. Vi driver et utstrakt fadderarbeid sammen med våre partnere og støtter Frelsesarmeens nødhjelpsarbeid. Våre støttespillere finnes både i og utenfor Frelsesarmeen. Enkeltpersoner, skoler, bedrifter, korps (menigheter) og sosiale institusjoner tar i et tak. Vi ønsker å takke deg som allerede bidrar – og inviterer nye støttespillere til å være med. I denne katalogen finner du en oversikt over noen av prosjektene du kan engasjere deg i.

Vi håper du lar deg inspirere til engasjement for enkeltmenneskers håp om en bedre morgendag.

viewNews is