a123

Betalingsinformasjon

Faddergebyret

Faddergebyret er på kr 275 pr. måned pr. avtale.

Du kan velge om du vil betale pr. måned, pr. kvartal (kr 825), pr. halvår (kr 1 650) eller pr. år (kr 3 300).

Betalingen skjer via giroblanketter eller AvtaleGiro.

 

AvtaleGiro

... må bestilles. Ta gjerne kontakt med oss for å få tilsendt skjema, eller last ned bestillingsskjemaet fra vår nettside.

 

Fast trekk

Noen faddere velger å legge inn fast trekk i sin bank. Da er det viktig at fadders ID-nummer skrives i feltet for betalingsinformasjon. Ved hjelp av ID-nummeret finner Regnskapsavdelingen fram til den aktuelle fadderen og finner automatisk den eller de avtalene som fadder er knyttet til. Slike innbetalinger må nemlig registreres manuelt.

Vi anbefaler AvtaleGiro av hensyn til at det sikrer at dine penger automatisk registreres korrekt, i tillegg til at det gir mindre arbeidsbelastning for Regnskapsavdelingen

NB! Dersom en person står som alternativ betaler for en annen fadders avtale, kan fast trekk ikke benyttes! Vedkommende vil være registrert, men fadderavtalen vises ikke i den alternative betalerens registrering.

 

Administrasjonsgebyr

Det trekkes 10 % fra innbetalte beløp til dekning av administrative utgifter.

Eksempel:

Av månedsbeløpet kr 275 trekkes kr 27,50 fra i administrasjonsgebyr. Resterende beløp, kr 247,50, sendes til fadderprosjektet.

 

Skattefradrag

Som fadder ved Frelsesarmeens fadderordning, kan du fra og med 2017 trekke fra innbetalt beløp på inntil kr 30.000 på din selvangivelse.

Du må kontakte oss og opplyse om ditt fødselsnummer (11 sifre). Frelsesarmeens regnskapsavdeling sender opplysninger om skattefradrag direkte til skatteetaten, og du vil motta en årsoppgave.

 

Skattefradraget er personlig

Dersom dere er en familie eller vennegruppe som har et fadderengasjement sammen, kan vi dessverre ikke registrere dere alle.

 

Bedrifter/foreninger

Bedrifter, foreninger osv. kan også få skattefradrag på innbetalt beløp.

For at vår regnskapsavdeling skal kunne sende opplysninger om skattefradrag direkte til skatteetaten, må dere ta kontakt med oss og opplyse om bedriftens/foreningens organisasjonsnummer.