a123

Informasjon om fadderordningen

Informasjon om fadderordningen

Frelsesarmeens fadderordning er en del av seksjon for internasjonal utvikling, og tilbyr faste giveravtaler til prosjekter som støtter barns oppvekst og skolegang verden over. Fadderordningen har i dag 2300 avtaler om fadderstøtte, som gir støtte til ca. 50 prosjekter i til sammen 20 land. Prosjektene består blant annet av støtte til skoler, dagsentre, barnehjem, korps (menigheter) og prosjekter for barn med nedsatt funksjonsevne.


Informasjon om fadderordningen

Gjennom vårt fadderprogram ønsker vi å sørge for barns velferd og utvikling innenfor rammene av deres familier og lokalsamfunn, med et særlig fokus på sårbare og marginaliserte barn. I overensstemmelse med FNs barnekonvensjon vil Frelsesarmeen sikre at barns rettigheter er ivaretatt og vektlegges for alle barn som er under vår omsorg. Vi anerkjenner den avgjørende rollen som familien spiller i et barns utvikling, og vil støtte arbeid som bygger opp om familier samt bidra til å utvikle familiebaserte omsorgstiltak der det er mulig.

 

Informasjon om fadderordningen

Fra den 1. juni 2011 tilbyr Frelsesarmeens fadderordning kun støtte av grupper av barn. Dette er en endring etterspurt av våre partnere ute, som nå gjennomføres i Frelsesarmeen internasjonalt og blant andre nasjonale og internasjonale fadderordninger. Det trekkes 10 % fra innbetalte beløp til dekning av administrative utgifter - resterende beløp sendes til fadderprosjektet.

For å lære mer om denne endringen kan du ta kontakt på post@frelsesarmeen.no, eller laste ned vårt nyeste nyhetsbrev.