a123

Afrika

Tanzania

Afrika

Frelsesarmeen i Norge og Tanzania har samarbeidet om utviklings- og fadderprosjekter i mange år. Et nytt og viktig satsningsområde er ungdom. En av de største utfordringene afrikanske land står overfor, er arbeidsledighet blant unge. Les mer.

 

 

 

Den Demokratiske Republikken Kongo

Afrika

I 2006 startet Frelsesarmeen i Norge og Frelsesarmeen i Kongo DRC opp arbeid rettet mot prostituert i Kinshasa. Siden 2009 har prosjektet vært drevet med støtte fra Norad/Digni. Les mer.

 

 

 

 

Uganda

Afrika

Uganda er et av landene som kan bli hardt rammet av klimakrisen. Dette kan føre til en alvorlig nedgang i landets matproduksjon. Miljøvennlige, forbedrede metoder for matproduksjon er dermed viktig for Ugandas fremtid. Les mer.

 

 

 

Kenya

Afrika

Kibera er regnet for å være en av Afrikas største og fattigste slumområder. Der driver Frelsesarmeen en barnehage gjennom det lokale korpset. Totalt er det 80 barn på mellom to og seks år som går i Frelsesarmeens barnehage i Kibera. Les mer.

 

 

 

Sør-Afrika

Afrika

Arbeidsledighet blant ungdom er en av Sør-Afrikas største utfordringer. Spesielt på landsbygda er det få jobbmuligheter og ungdom føler seg ofte utelatt og oversett i samfunnsdebatten. Les mer.