a123

Asia

Bangladesh - Selvstendige kvinner

Asia

Frelsesarmeen i Bangladesh arbeider blant disse kvinnene som har vært utsatt for menneskehandel, havnet i prostitusjon, og andre sårbare kvinner i Old Dhaka. Les mer.

 

 

 

 

 

Bangladesh - Sterke lokalsamfunn 

Asia

Med sine over 150 millioner innbyggere er Bangladesh et land med store menneskelige ressurser, men også store sosiale utfordringer, ikke minst innen områder som helse og utdanning. Frelsesarmeen legger til rette for de at fattigste skal stå bedre rustet til å ta tak i sine utfordringer. Prosjektet arbeider i seks lokalsamfunn, både på landsbygda og i hovedstaden Dhaka. Les mer. Les mer.

 

 

 India - Hjelp til selvhjelp

Asia

Prosjektet fokuserer på 150 landsbyer i delstaten Kerala, India. Dårlig helse og utbredt økonomisk og sosial utnyttelse av svakere grupper, er en stor utfordring. Les mer.

 

 

 
India - Fokus på helse

Asia

Siden 1990-tallet har Frelsesarmeen vært pionerer i hiv/aids-arbeidet i India, et tema det fortsatt er tilknyttet stor stigma. Nå er også livsstilsrelaterte sykdommer, som diabetes og høyt blodtrykk, et økende helseproblem. Les mer.


 

 

 

Myanmar

Asia Det er mange utfordringer for de mest sårbare i Myanmar, både på landsbygda og i byene. Grunnet tilstedeværelsen til Frelsesarmeen gjennom korps (menigheter) over hele landet når de effektivt ut til denne gruppen mennesker. Les mer.