a123

For de aller minste og foreldrene deres

Et eget område med lydoverføring og innsyn til møtesalen reserveres for barn under 5 år i følge med voksen. Her vil det være et utvalg av leke­tøy og aktivitetsmateriale for de minste. De voksne er selv ansvarlig for sine barn, men har altså mulighet til å følge med i møtet samtidig.