a123

Seminar 1: Gjestfri, modig og praktisk – Sosialt arbeid i korpsene

Gjestfri, modig og praktisk er kjennetegn vi ønsker skal prege alt arbeid vi gjør på korps, men hva betyr det egentlig?

For Frelsesarmeen er det et viktig mål at alle våre korps skal ha et integrert og helhetlig arbeid. Integrerte tjenester handler om å se både det sosiale og det evangeliske arbeidet som en helhet, og at dette arbeidet svarer til de behovene som finnes i lokalsamfunnet.

Det korpsbaserte sosiale arbeidet står i en historisk og teologisk tradisjon, og det som presenteres i denne plattformen bygger på erfaringer og kompetanse fra hele den tiden Frelsesarmeen har vært virksom. Plattformen er et grunnlagsdokument som definerer et felles ståsted for arbeidet. Målet er at dokumentet skal være samlende, bevisstgjørende og praktisk for dem som står i et slikt arbeid, og for utviklingen av det integrerte og helhetlige arbeidet i territoriet.

66 korps i Norge, Island og Færøyene kjenner allerede plattformen for korpsbasert sosialt arbeid. Dette seminaret vil gi deg et innblikk i plattformen og bidra til inspirasjon i arbeidet lokalt på korpsene. Kom gjerne flere fra samme korps.

Servering av god lunsj.

Plattformen ble godkjent i lederråd den 6. desember 2016.

 Seminarholdere:

•Elin Herikstad, seksjonsleder for velferd og utvikling

•Petra K. Brooke, fagkonsulent i seksjon for velferd og utvikling

 

Meld deg på her!
  1. Huk av det seminaret du ønsker å delta på. Påmeldingsfristen går ut kl 21:30 kongressfredagen, men vi ønsker at så mange som mulig melder seg på tidligere så vi kan sikre passe store lokaler til det enkelte seminar.