a123

Seminar 3: Lutherske salvasjonister?

Seminaret handler om forskningen Gudrun lydholm har gjort om Frelsesarmeens tilpasning til norsk kultur og kirke gjennom 125 år. En tilpasning som også kom til uttrykk i de norske oversettelsene av læresetningsbøkene og salvasjonistenes relasjon til Den norske Kirke. Sentralt er prosessen Frelsesarmeen gikk igjennom med FA-utvalget 1975-1978 pg FA-kirkeutvalget 1993-96 fram imot å registrere eget trossamfunn i 2005.

Frelsesarmeens holdning til sakramentene og divergerende holdninger blant norske salvasjonister kommer frem og det samme gjør hvilke kriterier som skal være til stede for å være et Frelsesramé-trossamfunn.

Seminarholder:

Kommandør Gudrun Lydholm.

Mange vil kjenne henne som tidligere territorialleder i Norge, Island og Færøyene sammen med hennes mann Carl. Hun er utdannet offiser fra London, teolog (cand. teol) fra Københavns Universitet med en doktorgrad i kirkehistorie (PhD) fra Universitetet i Oslo. Hun har vært offiser i Frelsesarmeen i 50 år. I omlag 44 år som aktiv offiser var hun sammen med sin mann Carl Lydholm, leder av forskjellige korps (menigheter) i Danmark og England, i 9 år var hun redaktør for Krigsropet og Offiseren. Senere var hun studiesekretær i Russland, Ukraina, Georgia og Moldova i 2 år med ansvar for 73 unge offiserer spredt over disse landene. Sammen med sin mann var hun leder for Frelsesarmeen i Finland og Estland, og dessuten hadde hun ansvaret som Programsjef i 6 år, før de tok over vårt territorium.

Årene som pensjonert offiser har vært aktive med å skrive doktorhandlingen, og dessuten med ansvar for unge offiserers videre undervisning og som studieveileder for danske kadetter i England og Norge. I de siste par år har hun hatt ansvar som styreleder og kapellan for Frelsesarmeens sykehjem i Danmark. Hun er soldat og medlem av sangkoret i Valby korps, København.

Meld deg på her!
  1. Huk av det seminaret du ønsker å delta på. Påmeldingsfristen går ut kl 21:30 kongressfredagen, men vi ønsker at så mange som mulig melder seg på tidligere så vi kan sikre passe store lokaler til det enkelte seminar.