a123

Nye offiserer

Nye offiserer
Seks av kadettene på Frelsesarmeens offiserskole (til høyre på bildet) utnevnes i år til offiserer. De fire andre er halvveis i sin toårige utdanning. Foto: Kristianne Marøy

Torsdag 22. juni kl. 19.00 er du velkommen til kadettenes innvielses- og utsendelsesmøte i Templet.

Tradisjonen tro er det innvielsen av nye offiserer som er oppstarten for Frelsesarmeens årkongress. Kommandør William Cochrane vil stå for den høytidelige utnevnelsen av de nye løytnantene og sende dem ut til sine første ordre. Det er ti kadetter på Frelsesarmeens offiserskole, seks som i år utnevnes til offiserer og fire som er halvveis i sin toårige utdanning. General André Cox taler i møtet og i tillegg deltar kommandør Silvia Cox, offiserskolens stab, Regent Hall Songsters og Frelsesarmeens territoriale hornorkester.

Frelsesarmeens kongress er vår årlige storsamling med møter, gudstjenester og konserter. Det er åpent for alle, og eget opplegg for barn og ungdom. Her kan du se programmet for hele helgen.
Følg også "Frelsesarmeens kongress" på Facebook!