a123

Hjelp til Jul?

Hjelp til Jul?

Alle trenger vi hjelp i ulike faser av livet. Noen av oss opplever at livet farer ekstra hardt med oss - og kan trenge en utstrakt hånd i kortere eller lengre perioder.

I forbindelse med julen 2018 kan du søke Frelsesarmeen Molde korps om hjelp til jul. Hjelpen vi kan gi er bidrag til mat til jul (gavekort på matbutikk). Vi forsøker også, så langt som mulig, å kunne ha noen julegaver som en kan gi til barna eller de voksne.

Søknadsfrist er 10. desember, og du finner søknadskjema lenger ned på denne nettsiden.

Papirsøknad finner du på her, NAV Molde, Molde helsestasjon eller på flykningetjenesten. Du kan også komme innom vårt kontor (inngang ved siden av Varmestua) onsdager mellom kl 10.00 – 14.00

Svar sendes ut i uke 50 i form av brev, epost eller SMS. Svaret inneholder om du får hjelp til jul og hvor og når denne kan hentes. 

Søk direkte på nett

Søknad om julehjelp i Molde
 1. Frelsesarmeen i Molde bruker søknadsskjema i forbindelse med utdelingen til jul. Søknaden blir behandlet konfidensielt, og det er kun korpslederen som har tilgang til dem.

 2. ja
  nei
 3. ja
  nei
 4. ja
  nei
 5. bekreft