a123

Velkommen til Frelsesarmeen i Rauma

  Velkommen til Frelsesarmeen i Rauma

Siden 1919 har menigheten vært tett på mennesker i Rauma. Til høyre kan du se hva vi kan tilby til de ulike aldersgruppene – og vi håper du tar kontakt eller stikker innom!


Frelsesarmeenhar restarteter sitt arbeid i Rauma og jobber mot å bli en aktiv og levende menighet fylt av mennesker fra alle samfunnslag og alle generasjoner i hjertet av Rauma kommune.

 

På Frelsesarmeen vil du finne samlinger og aktiviteter som passer for mennesker i ulik alder.  Alt fra babykafé til søndagsskole, husfellesskap, bibelgruppe, bønnekvelder, og et aktivt diakonalt arbeid gjennom velferdssenteret vårt.

 

Første søndag i hver måned samles vi til bønn og lovsang. Da samles menigheten for å feire gudstjeneste sammen. Her deler vi fellesskap, liv og tro og sammen henter vi kraft og inspirasjon til hverdagen.

Vi ønsker deg velkommen til våre fellesskap!

Velkommen til Frelsesarmeen i Rauma

Frelsesarmeen er en del av den internasjonale Frelsesarmeen som i dag jobber i 128 land rundt om i verden. 

”Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del avden universelle kristne kirke.
Budskapet bygger på Bibelen.
Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud.

Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium
og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.”
- The Salvation Army International Mission Statement

 

 

Kalender

Vis flere