a123

Jungeldyra

Jungeldyra

Torsdag kl. 17.30 - Middag fra kl. 16.45

Alderen 1 - 4 år 

Vi synger gode gamle barnesanger, men lærer også noen nye. Sangleker og andre aktiviteter er en del av programmet. 

Ved spørsmål ta kontakt på 32 89 80 30 eller til beate.holm-hansen@frelsesarmeen.no